Fuqizimi i grave në media, publikohet raporti i vlerësimit nga INAC

INAC është duke zbatuar projektin në fushën e barazisë gjinore dhe të drejtat e grave të fokusuar më media. Ky projekt ka si qëllim fuqizimin e grave në media dhe promovimin e modeleve pozitive si frymësim për më shumë barazi dhe më shumë mundësi për gratë dhe vajzat në media. Klikoni ne link per te lexuar raportin: https://elbasanion.al/wp-content/uploads/2023/09/Raport-Vlerwsues-6-shtator.pdf

ABOUT US

We provide information, transparency and accountability of governance toward community, promotion of active citizenship through influent individuals, support to fewer opportunities groups, youths, marginalized group, families and community for an active role in governance, with the goal for better services, higher level of life quality and also in favor of instruments against corruption in public institutions.