Fuqizimi i grave në media, publikohet raporti i vlerësimit nga INAC

INAC është duke zbatuar projektin në fushën e barazisë gjinore dhe të drejtat e grave të fokusuar më media. Ky projekt ka si qëllim fuqizimin e grave në media dhe promovimin e modeleve pozitive si frymësim për më shumë barazi dhe më shumë mundësi për gratë dhe vajzat në media. Klikoni ne link per te lexuar raportin: https://elbasanion.al/wp-content/uploads/2023/09/Raport-Vlerwsues-6-shtator.pdf