INAC/ Njoftim për punësim koordinator projektesh

INAC (Information Network &Active Citizenship) është një organizatë e vendosur në Elbasan. INAC vepron nga viti 2017 dhe është duke zbatuar një sërë projektesh. Për të zgjeruar stafin e saj kërkon të punësojë një koordinator/e projektesh me kohë të plotë për nevojat e saj me një kohëzgjatje kontrate 6 deri në 12 muaj.Përgjegjësitë e koordinatorit/es:• Përgjegjës për të koordinuar të gjitha aktivitetet lokale të projektit;• Kryen detyrat administrative në përputhje me udhëzimet e organizatës;• Asiston në koordinimin dhe lehtësimin e takimeve, seminareve dhe aktiviteteve;• Mbështet drejtuesin e projektit dhe stafin tjetër gjatë takimeve dhe aktiviteteve;• Përgatit listat e regjistrimit dhe mban të dhënat e pjesëmarrësve;• Përgatit raportet e përditshme të aktiviteteve;• Identifikon dhe bashkëpunon me të gjitha grupet e synuara, grupet e interesit, përfaqësuesit e partnerëve lokalë;• Ndihmon në përgatitjen e ambienteve të takimeve, duke siguruar që ato janë gati për përdorim;• Siguron mbështetje për të rinjtë dhe vizitorët e […]

Fuqizimi i grave në media, publikohet raporti i vlerësimit nga INAC

INAC është duke zbatuar projektin në fushën e barazisë gjinore dhe të drejtat e grave të fokusuar më media. Ky projekt ka si qëllim fuqizimin e grave në media dhe promovimin e modeleve pozitive si frymësim për më shumë barazi dhe më shumë mundësi për gratë dhe vajzat në media. Klikoni ne link per te lexuar raportin: https://elbasanion.al/wp-content/uploads/2023/09/Raport-Vlerwsues-6-shtator.pdf

ABOUT US

We provide information, transparency and accountability of governance toward community, promotion of active citizenship through influent individuals, support to fewer opportunities groups, youths, marginalized group, families and community for an active role in governance, with the goal for better services, higher level of life quality and also in favor of instruments against corruption in public institutions.